Dienstenwijzer

Home - VerzekeringsPlatform
   
 
   

Dienstenwijzer

Execution OnlyIndien u rechtsreeks via onze website een verzekering of ander product afsluit, dan is er sprake van Execution Only. Lees meer
 


Informatie over onze dienstverlening

VerzekeringsPlatform is een handelsnaam van Colijn & Partners BV. Op grond van de Wet financiële dienstverlening zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Hoe kunt u ons bereiken?
 
Postadres
Postbus 2102
1180 EC Amstelveen
   
Bezoekadres Burg. A. Colijnweg 2
1182 AL Amstelveen
   
Telefoon-/faxnummer 088 – 40 40 800 / 088 – 40 40 808
   
E-mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
Internet www.verzekeringsplatform.nl
   
Kvk nummer 34180596
   

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12002460

Aard van dienstverlening
Met de vergunning die wij hebben mogen wij adviseren en bemiddelen in:
  • Electronisch geld
  • Spaarrekeningen
  • Betaalrekeningen
  • Levensverzekeringen
  • Schadeverzekeringen

Hebt u een klacht?
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden , dan vragen wij u dit ons dit te laten weten. Wij doen dan ons best om u weer tevreden te stellen. Vindt u dat wij niet naar uw tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u contact opnemen met de volgende onafhankelijke klachteninstantie:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
telefoon: 070-3338999
fax: 070-3338900

Adviesvrij
Ons kantoor is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen, banken en/of hypotheekverstrekkers.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze waarop wij beloond worden
De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waar wij uw verzekering of hypotheek onderbrengen. Indien wij u rechtstreeks kosten in rekening brengen voor onze dienstverlening, informeren wij u hierover vooraf. Zo komt u nooit voor onverwachte kosten te staan.

Uw privacy
De door u verstrekte of eventueel nader te overleggen persoonsgegevens worden opgenomen in de door ons gevoerde persoonsregistratie. Dit is noodzakelijk in verband met het aangaan en uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst. Wij gebruiken deze gegevens echter alleen voor eigen doeleinden. De wijze waarop wij met uw privacy omgaan voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 
      © 2022  VerzekeringsPlatform  - Het voordeel van internet, de service van uw tussenpersoon.