Disclaimer

Home - VerzekeringsPlatform
   
 
   

Disclaimer

Execution OnlyIndien u rechtsreeks via onze website een verzekering of ander product afsluit, dan is er sprake van Execution Only. Lees meer
 


Disclaimer

Deze website is eigendom van VerzekeringsPlatform. Bij het maken, samenstellen en verspreiden van informatie op deze site betrachten wij uiterste zorgvuldigheid.

VerzekeringsPlatform aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden en onvolkomen-heden of voor eventuele gevolgen van enig handelen op grond van de aangeboden informatie op deze website. Als u via deze website een verzekering afsluit, dan is dat volgens het principe van “Execution Only”. De gemaakte keuzes vallen onder uw verantwoordelijkheid. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enige schade die u mogelijk hierdoor ondervindt. Wanneer u advies wenst, dan kunt u contact met ons opnemen.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van persoonlijk advies. U wordt nadrukkelijk geadviseerd persoonlijk advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt naar aanleiding van beschikbare informatie op deze website.

Berekeningen die op de site gemaakt kunnen worden zijn op basis van de verstrekte informatie. De berekende waardes zijn uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

 
      © 2022  VerzekeringsPlatform  - Het voordeel van internet, de service van uw tussenpersoon.